Privacy Policy

Inleiding:

Thuis.today B.V is een besloten vennootschap handelend onder de naam gezellig-koken.nl en/of thuistoday.nl. Het KvK nummer is 68514646 ingeschreven bij de KvK den Bosch.

Gezellig-koken.nl organiseert allerlei culinaire events en trainingen voor zowel particulieren als bedrijven. Dit gebeurd zowel binnen als buiten.

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie door gebruikers van thuis.today en/of gezellig-koken.nl en de door hun verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en/of apps van thuis.today en het gebruik van aanvullende diensten.

Hoe verzamelt GEZELLIG-KOKEN.NL persoonsgegevens?

Gezellig-koken.nl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Gezellig-koken.nl verzamelt Persoonsgegevens bij het registreren als gebruiker, wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief en/of folder, wanneer je een bestelling plaatst, wanneer je gebruik maakt van onze WhatsApp-service, informatie opvraagt, meedoet aan een enquete of test, als je informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt gezellig-koken.nl

thuis.today verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot uw nieuwe en/of eerdere bestellingen en hoe je je beweegt door onze systemen heen.We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van onze WhatsApp-service zien we je gebruikersnaam en telefoonnummer en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan gezellig-koken.nl, kan thuis.today en/of gezellig-koken.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssystemen instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s) en/of thuis.today app’s, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. Daarnaast slaan we, indien van toepassing ook gegevens op over familie samenstelling, gebruikte cursussen, voorkeur voor gerechten en of ingrediënten en mogelijk andere interesse om uw nog beter de juiste producten en diensten te tonen.

Gezellig-koken.nl Privacy Statement

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door thuis.today worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Indien je dit niet kun je hier bezwaar tegen aantekenen door het versturen van een mail aan info@thuis.today. Ook kunnen gegevens worden gecombineerd mbt. Tot kook interesse en bestellingen bij Thuis.today bv.

Waarom verzamelt thuis.today Persoonsgegevens?

Gezellig-koken.nl verwerkt Persoonsgegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te voeren en om op maat adviezen te verstrekken vallend binnen ons doelgebied van voedsel en koken.

Delen met anderen

Gezellig-koken.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. In het geval van een teamuitje waar we gegevens moeten verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van dat onderdeel van het teamuitje). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thuis.today BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten:

correctie, inzage en verzet Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door thuis.today en/of gezellig-koken.nl worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@thuis.today

Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt je browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als je cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

Thuis.today Privacy Statement

De websites van thuis.today en dus ook gezellig-koken.nl maken gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IPadres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat Google informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van jou niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De websites van thuis.today maken gebruik van plug-ins van Facebook en Twitter, bijv. de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop en de Twitter ‘Volg’-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen een computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijv. dus Facebook, Twitter) tot stand gebracht. Daarbij kunnen Facebook en Twitter persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen. Voor meer informatie over de wijze waarop deze diensten gebruik maken van persoonsgegevens verwijzen wij door naar hun privacybeleid, vindbaar op
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php en http://twitter.com/privacy .